K101 K101 FSv ČVUT
k101

Matematika 1

Stavební inženýrství

Matematika 1

Stavební inženýrství


Vytisknout

Opravná zápočtová písemka

pro studenty, kteří získají z obou zápočtových testů v součtu od 10 do 23 bodů, se bude konat v pátek 13. 5. 2022 od 7:00 v posluchárně D-1122.

Upozornění pro studenty:
Pokud máte zájem, můžete využít možnost konzultace, a to nezávisle na svém vyučujícím. Pokud budete mít zájem, pošlete e-mailem na adresu zdenek.sibrava@cvut.cz žádost o zařazení do týmu Konzultace v MS Teams. Do předmětu e-mailu napište slovo Konzultace. Po zařazení do týmu si v konferenci nebo chatu můžete domluvit termín konzultace.


Design stránek: Stanislav Olivík, 2011