K101 K101 FSv ČVUT
k101

Matematika 2

Hodnocení zkoušky

Matematika 2

Hodnocení zkoušky (známka z předmětu)

Vytisknout

Zkouška se skládá písemně formou jedné zkouškové písemky, k hodnocení známkou A je zapotřebí složit i ústní zkoušku, viz níže. Zkoušková písemka trvá 120 minut a skládá se ze tří bloků (1. blok sestává z příkladů 1-3, 2. blok z příkladů 4-5 a 3. blok z příkladu 6).
Ze zkouškové písemky je možné získat nejvýše 50 bodů.

Celkem je možné získat u zkoušky maximálně 50 bodů ze zkouškové písemky a 10 bodů z testů ze cvičení.

Ke složení zkoušky je nutné získat:

  1. alespoň 8 bodů z prvního bloku příkladů zkouškové písemky
    a současně
  2. alespoň 5 bodů z druhého bloku příkladů zkouškové písemky
    a současně
  3. minimálně 30 bodů celkem (tj. včetně přepočtených bodů z testů).

Při nesplnění kterékoliv z těchto tří podmínek je výslednou známkou ze zkoušky F.


Při splnění všech požadavků se výsledná známka určuje z celkového počtu bodů (včetně přepočtených bodů z testů) podle tabulky

0-29=F (nedostatečně)
30-34=E (dostatečně)
35-39=D (uspokojivě)
40-44=C (dobře)
45 a více=B (velmi dobře), A (výborně) pouze na základě ústní zkoušky.

Ústní zkoušku vypisuje přednášející při každém termínu zkoušky pro ty studenty, kteří dosáhnou celkem minimálně 45 bodů (včetně přepočtených bodů z testů). Předmětem ústní zkoušky jsou teoretické otázky, vybrané důkazy apod. O úspěšnosti ústní zkoušky rozhoduje zkoušející a v případě úspěšnosti uděluje hodnocení A.

statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011