K101 K101 FSv ČVUT
k101

Matematika 2

Hodnocení zkoušky

Matematika 2

Hodnocení zkoušky (známka z předmětu)

Vytisknout

Zkoušková písemka trvá 120 minut a skládá se ze tří bloků (1. blok sestává z příkladů 1-3, 2. blok z příkladů 4-5 a 3. blok z příkladu 6). Ze zkouškové písemky je možné získat nejvýše 50 bodů, nutnou podmínkou pro připuštění k ústní části je zisk

  1. alespoň 25 bodů ze zkouškové písemky,
    z toho pak
  2. alespoň 8 bodů z prvního bloku příkladů zkouškové písemky
    a současně
  3. alespoň 5 bodů z druhého bloku příkladů zkouškové písemky.

Při nesplnění kterékoliv z těchto tří podmínek je výslednou známkou ze zkoušky F.

Ústní část – pohovor je nedílnou součástí zkoušky, probíhá ve stejný den jako zkoušková písemka, čas konání pohovoru je vypisován společně s termínem písemné části prostřednictvím KOSu. Předmětem pohovoru je dokončení hodnocení zkouškové písemky. Během pohovoru může zkoušející položit doplňující otázky a změnit hodnocení písemky, a to zejména v případě potřeby ověření autorství zkouškové písemky. * V případě záměru udělit hodnocení A může zkoušející položit otázku ze seznamu zveřejněného nejpozději na poslední přednášce předmětu.

Na závěr ústní části seznámí zkoušející studenta s hodnocením zkoušky. Při neúčasti na ústní části je výslednou známkou ze zkoušky F.

Celkem je možné získat u zkoušky maximálně 50 bodů ze zkouškové písemky a ústní části a 10 bodů z testů ze cvičení.


Při splnění všech požadavků se výsledná známka určuje z celkového počtu bodů (včetně přepočtených bodů z testů) podle tabulky

029=F (nedostatečně)
3034=E (dostatečně)
3539=D (uspokojivě)
4044=C (dobře)
4549=B (velmi dobře)
5060=B (velmi dobře), A (výborně) *
statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011