K101 K101 FSv ČVUT
k101

Matematika 2

Podmínky pro udělení zápočtu

Matematika 2

Podmínky pro udělení zápočtu

Vytisknout

Cvičení jsou povinnou součástí výuky.

Během semestru se uskuteční 3 testy, z každého je možné získat maximálně 24 bodů, celkem je tedy možné získat 72 bodů.

Nutnou podmínkou pro získání zápočtu je účast na všech testech.

Učitel může upřesnit další podmínky k udělení zápočtu na cvičení. Pokud student získá minimálně 24 bodů ze všech testů (součet bodů ze všech testů) a splní případné další podmínky stanovené učitelem, zápočet bude udělen.

Pokud student dosáhne ze všech testů 9 bodů a méně, zápočet udělen nebude.

Pokud student získá od 10 do 23 bodů (součet ze všech tří testů) a splní případné další podmínky stanovené učitelem a chce získat zápočet, musí se zúčastnit společné písemky, která bude vypsána po ukončení všech tří testů na konci semestru. Písemka bude obsahovat tvořené úlohy (nikoliv volitelné odpovědi) a zápočet bude udělen při minimálně 70% úspěšnosti. Z této písemky už žádné body přidělovány nebudou.


Obsahy testů

  • Test č. 1: Neurčitý integrál
  • Test č. 2: Aplikace určitého integrálu, nevlastní integrál (konvergence, divergence, výpočet)
  • Test č. 3: Funkce více proměnných

Ukázky testů lze nalézt na stránce předmětu Matematika 2.


Organizace testů

Přibližně v 6., 9. a 12. týdnu studenti absolvují ve vyhrazené době testy z probrané látky, a to na počítačích v počítačové učebně.

Doba trvání každého testu je 40 minut čistého času. V každém testu jsou 4 příklady (maximální zisk je vždy 24 bodů). Použití kalkulačky při psaní testu není dovoleno. Jedinou povolenou pomůckou je oficiální tahák.

Náhradní termíny pro testy dohodne student s vyučujícím. Náhradní test může psát student, který test neabsolvoval a byl omluven.

Opravy neúspěšných testů nejsou možné.


V hodnocení testů je špatná odpověď hodnocena -1 bodem, pokud odpověď není zaškrtnuta, je příklad hodnocen 0 body.


Body z testů se přepočítávají ke zkoušce podle následující tabulky:

Body z testů Body ke zkoušce
   10  1
 1117  2
 1824  3
 2531  4
 3238  5
 3945  6
 4652  7
 5359  8
 6066  9
 6772  10

statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011