Důležité informace k interaktivním ukázkovým zápočtovým testům

Pro správné fungování musíte mít povolen javascript.

Test spusťte až poté, co z levého dolního rohu prohlížeče zmizí informace Loading fonts, příp. Typesetting math, jinak nebude fungovat přechod mezi otázkami.

Doporučujeme testy prohlížet v jiném prohlížeči než Internet Explorer (IE).

Ukázkové testy fungují ve všech prohlížečích. Známá omezení jsou:

Test trvá 40 minut. Test můžete kdykoliv ukončit tlačítkem Ukončit test. Po uběhnutí 40 minut se test ukončí automaticky. Po ukončení testu se zobrazí počet bodů, zadané odpovědi a správné odpovědi.

Odpovědi vyberete kliknutím do řádku s odpovědí. Pokud chcete změnit odpověď na žádnou, klikněte do řádku zadání. Klikejte raději mimo text.