K101 K101 FSv ČVUT
k101

Matematika 3

Hodnocení zkoušky

Matematika 3

Hodnocení zkoušky (známka z předmětu)

Vytisknout

Z písemky ze cvičení a počítačového testu si student nese ke zkoušce body vypočítané dle vzorce B × (5/42), kde B je celkový počet bodů získaných z testů, a zaokrouhlené obvyklým způsobem.

Na termín zkoušky se přihlašuje prostřednictvím KOSu.

Zkouška se koná pouze písemnou formou a skládá se ze dvou po sobě následujících částí. První část Matematika trvá 90 minut, pak následuje přestávka 15 minut a pak druhá část Statistika, která trvá 30 minut. Zkoušková písemka z matematiky obsahuje čtyři příklady s celkovým počtem 33 bodů. Zkoušková písemka ze statistiky obsahuje dva příklady s celkovým počtem 12 bodů. Použití kalkulačky a literatury v průběhu zkoušky je popsáno v části Požadavky ke zkoušce.

Celkem je možné získat u zkoušky maximálně 45 bodů v součtu z obou zkouškových písemek a 5 bodů z písemky ze cvičení a počítačového testu.

Odvození známky z celkově dosaženého součtu bodů (včetně bodů z písemky ze cvičení a počítačového testu):

024 nebo méně než 6 bodů z části Statistika=F (nedostatečně)
2529=E (dostatečně)
3034=D (uspokojivě)
3539=C (dobře)
4044=B (velmi dobře)
45 a více=A (výborně)

statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011