K101 K101 FSv ČVUT
k101

KGA1

Podmínky pro udělení zápočtu

Konstruktivní geometrie A

Podmínky pro udělení zápočtu

Vytisknout

Podmínky pro udělení zápočtu v letním semestru 2019/2020

Cvičení nebo jejich náhrada samostatnou prací (konzultovanou se cvičícím) jsou povinnou součástí výuky.

Podmínky pro udělení zápočtu

Absolvování testu 2.

Uznání zápočtových projektů (SW Rhinoceros), které jsou zadány cvičícími jako povinné zápočtové domácí grafické práce.

Další individuální podmínky vyučujícího.


Informace o testech

Použití kalkulačky není povoleno.

Test 2: Obsah: lineární perspektiva.


Každý student si přináší bodové ohodnocení z testu 2 (0-20 bodů) do hodnocení předmětu.

statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011