K101 K101 FSv ČVUT
k101

KGA1

Zakončení předmětu v LS 2019/20

Konstruktivní geometrie A

Zakončení předmětu v LS 2019/20

Vytisknout

Ke zkoušce se může přihlásit student pouze se zápočtem uvedeným v KOSu (podmínky zápočtu: distanční formou zpracované samostatné práce nahrazující projekty 1 a 2, účast na distančním testu 2 – lineární perspektiva).

Zkouška je písemná a probíhá formou kontaktního zkoušení, přihlášení ke zkoušce probíhá prostřednictvím KOS.

Zkouška se skládá 4 příkladů a trvá 90 minut. Bodové hodnocení a výsledná známka z předmětu jsou uvedeny na stránkách předmětu, ke zkoušce si student přináší body z lineární perspektivy.

Po zkoušce je písemná práce opravena a známka je zapsána do KOSu.

Student má 24 hodin na to rozporovat známku prostřednictvím e-mailu zaslaného zkoušejícímu.

statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011