K101 K101 FSv ČVUT
k101

KGR

Podmínky pro udělení zápočtu

Konstruktivní geometrie R

Podmínky pro udělení zápočtu

Vytisknout

Cvičení jsou povinnou součástí výuky.

Podmínky pro udělení zápočtu

Účast na cvičení.

Zisk alespoň 75% bodů ze zápočtového testu 1 – v LS 2019/20 test 1 zrušen.

Absolvování testu 2 (distanční formou). Zisk alespoň 3 bodů ze zápočtového testu 2 (maximum 7 bodů) – v LS 2019/20 podmínka zrušena.

Odevzdání dvou rysů (kosoúhlé promítání, lineární perspektiva) – v LS 2019/20 nahrazeno samostatnou grafickou prací.


Odevzdání rysů dle zadání vyučujícího: Grafická práce musí být opatřena popisovým polem, jehož rozměry a umístění jsou jednoznačně definovány.

Popisové pole

Popisové pole připravené pro přímý tisk je k dipozici zde:
A4 na výšku PDF , A4 na šířku PDF , A3 na výšku PDF , A3 na šířku PDF .


Každý student si přináší bodové ohodnocení z testu 2 do celkového hodnocení předmětu.

V případě, že student v zápočtovém testu 1 nebo 2 nezískal počet bodů potřebný pro získání zápočtu, může test jednou opakovat. Náhradní termín bude vypsán v zápočtovém týdnu.

Náhradní termín je určen také pro studenty, kteří některý z testů nepsali v řádném termínu z důvodů omluvené absence.

Detailní podmínky stanoví na cvičení každý vyučující.


Informace o testech

Použití kalkulačky není povoleno.

Test 1: Téma: základy Mongeova promítání, stereometrie, polohové úlohy v kosoúhlém promítání, kuželosečky.
Vzorový test 1  PDF 
Přehled typů úloh k testu 1  PDF 

Test 2: Téma: lineární perspektiva.
Vzorový 2. test  PDF 

statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011