K101 K101 FSv ČVUT
k101

KGR

Zakončení předmětu v LS 2019/20

Konstruktivní geometrie R

Zakončení předmětu v LS 2019/20

Vytisknout

Zkouška je pouze písemná a probíhá distanční formou prostřednictvím Moodle a MS Teams, přihlášení ke zkoušce probíhá prostřednictvím KOS.

Zkouška se skládá ze dvou samostatných hodinových částí, v době konání zkoušky bude student připojen na schůzce v MS Teams se zapnutou kamerou a mikrofonem. Zadání student získá na Moodle, vyřeší zadané úlohy a ve stanoveném čase prostřednictvím Moodle naskenované nebo vyfocené řešení odešle k opravení. V případě technických problémů bude student ihned kontaktovat zkoušející na MS Teams (případně mailem).

Bodování zkoušky, vzorová písemka a známkování jsou uvedeny na stránkách předmětu, ke zkoušce si student přináší body z lineární perspektivy.

Po zkoušce je písemná práce opravena a známka je zapsána do KOSu.

Student má 24 hodin na to rozporovat známku prostřednictvím e-mailu zaslaného zkoušejícímu.

statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011