K101 K101 FSv ČVUT
k101

KG01

Hodnocení zkoušky

Konstruktivní geometrie

Hodnocení zkoušky (známka z předmětu)

Vytisknout

Zkouška v LS 2019/20 probíhá distančně, pokyny budou sděleny e-mailem zapsaným studentům.

Zkouška probíhá pouze písemnou formou a trvá 120 minut. Použití elektronických zařízení včetně kalkulačky a hodinek není povoleno.
Maximální bodový zisk je 40 bodů (7 bodů - zápočtový test 2, 33 bodů - zkouška).

Odvození známky (podle klasifikační stupnice ECTS, sčítají se získané body ze zápočtového testu 2 a zkoušky):

0-20=F (nedostatečně)
21-24=E (dostatečně)
25-28=D (uspokojivě)
29-32=C (dobře)
33-36=B (velmi dobře)
37-40=A (výborně)

Známkou F (nedostatečně) je hodnocen také student, který získal ze zkouškové písemky méně než 17 bodů, bez ohledu na bodový zisk ze zápočtového testu 2.

Nahlédnutí do opravené zkouškové písemky a seznámení s jejím hodnocením, které bude uloženo do KOSu, probíhá v době náhledů ve stejném dni, kdy se konala zkouška (doba a místo budou upřesněny). Jiný termín je možný jen ze závažných důvodů po dohodě se zkoušejícím.

statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011