K101 K101 FSv ČVUT
k101

Matematika 1A

Hodnocení zkoušky

Matematika 1A

Hodnocení zkoušky (známka z předmětu)

Vytisknout

Pravidla platná pro LS 2019/2020

Zkouška se koná online formou a skládá se z písemné a ústní části.

Zkoušková písemka trvá 100 minut. Podrobný popis je vždy včas vystaven v kurzu přednášek M1A na Moodle. Písemka se skládá ze čtyř částí přibližně rovnoměrně bodově ohodnocených: diferenciální počet, úloha na extrém, lineární algebra a analytická geometrie. Diferenciální počet a úloha na extrém tvoří první blok příkladů; lineární algebra a analytická geometrie tvoří druhý blok.

Ústní část – pohovor je nedílnou součástí zkoušky, probíhá pomocí MS Teams ve stejný den jako zkoušková písemka. Časový interval konání pohovoru je vypisován společně s termínem písemné části prostřednictvím KOSu. Předmětem pohovoru je dokončení hodnocení zkouškové písemky. Během pohovoru může zkoušející položit doplňující otázky a změnit hodnocení písemky, a to zejména v případě potřeby ověření autorství zkouškové písemky. * V případě záměru udělit hodnocení A může zkoušející položit otázku ze seznamu zveřejněného nejpozději na poslední přednášce předmětu.

Ke složení zkoušky je nutné:

  1. získat alespoň 25 bodů ze zkouškové písemky,
    z toho pak
  2. alespoň 5 bodů z prvního bloku příkladů zkouškové písemky
    a současně
  3. alespoň 5 bodů z druhého bloku příkladů zkouškové písemky
    a současně
  4. zúčastnit se ústní části zkoušky.

Při nesplnění kterékoliv z těchto čtyř podmínek je výslednou známkou ze zkoušky F.


Při splnění všech požadavků se výsledná známka určuje z celkového počtu bodů (včetně přepočtených bodů z testů) podle tabulky

0-24=F (nedostatečně)
25-29=E (dostatečně)
30-34=D (uspokojivě)
35-39=C (dobře)
40-44=B (velmi dobře)
45-50=B (velmi dobře), A (výborně) *

Obecné pokyny pro distanční zkoušení naleznou studenti na stránce Pedagogika, zejména na odkazu Distanční zkoušení na FSv – základní pomocný materiál v částech I a II.

statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011