K101 K101 FSv ČVUT
k101

Matematika 3A

Podmínky pro udělení zápočtu

Matematika 3A

Podmínky pro udělení zápočtu

Vytisknout

Cvičení jsou povinnou součástí výuky.

V průběhu semestru student ve vypsaných termínech povinně absolvuje dva zápočtové testy (kalkulačky a jiné elektronické pomůcky nepovoleny, oficiální tahák k MA2  PDF povolen, skripta O. Zindulka, Matematika 3 rovněž povolena):

  • přibližně v 5. týdnu výuky se na cvičení bude psát 1. zápočtový test (40 min.), který bude sestávat ze tří příkladů s celkovým počtem 18 bodů
  • přibližně v 10. týdnu výuky student absolvuje na počítači mimo cvičení 2. zápočtový test, který bude sestávat ze čtyř příkladů s celkovým počtem 24 bodů

V hodnocení testu psaného na počítači je špatná odpověď hodnocena -1 bodem, pokud odpověď není zaškrtnuta, je příklad hodnocen 0 body.

Nutnou podmínkou pro získání zápočtu je účast na všech testech. Doporučenou postačující podmínkou pro získání zápočtu je zisk alespoň 12 bodů v součtu za oba testy, učitel může na cvičení stanovit další podmínky k udělení zápočtu.
Pokud v součtu za oba testy student získá alespoň 7 a méně než 12 bodů, musí se k získání zápočtu zúčastnit společné písemky, která bude vypsána po ukončení výuky na konci semestru. Písemka bude obsahovat 10 jednoduchých příkladů s tvořenou odpovědí (nikoliv volitelné odpovědi), každý hodnocený 2 body. Podmínkou pro získání zápočtu je získat alespoň 10 bodů. Z této písemky už žádné body ke zkoušce přidělovány nebudou. Pokud student dosáhne z obou testů 6 bodů a méně, zápočet mu udělen nebude.

Okruhy pro písemku:
Diferenciální rovnice druhého řádu (fundamentální systém, počáteční, okrajové úlohy)
Dvojný integrál, trojný integrál (výpočet jednoduchých integrálů)
Výpočet křivkového integrálu prvního druhu.

Náhradní test může psát student, který neabsolvoval řádný test a byl omluven. Oprava neúspěšného testu není možná.

Z testů si student nese ke zkoušce body vypočítané dle vzorce B × (5/42), kde B je celkový počet bodů získaných z testů, zaokrouhlené obvyklým způsobem.

Body z testů Body ke zkoušce
 712  1
 1320  2
 2129  3
 3037  4
 3842  5

statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011