K101 K101 FSv ČVUT
k101

Matematika 3A

Zkouška

Matematika 3A

Zkouška

Vytisknout

Aby studující mohl(a) vykonat zkoušku, musí

  • mít zápočet (a) udělený a (b) zapsaný v KOSu;
  • úspěšně složit zkoušku z předmětu Matematika 2A;
  • se ke zkoušce přihlásit prostřednictvím KOSu.

Základem zkoušky je písemná práce sestávající ze čtyř příkladů. Očekává se, že součástí řešení každé úlohy bude uvedení postupu výpočtu vedoucího k prezentovanému výsledku. Použití kalkulačky a jiných elektronických pomůcek není povoleno, avšak je možné používat oficiální tahák a skripta O. Zindulka: Matematika 3, Nakladatelství ČVUT, 2007.

Na písemku může navazovat ústní zkouška. Pokud chce studující získat hodnocení A, musí mít z písemné části (po přičtení bonusových bodů z testu) bodový zisk na hodnocení B, a navíc musí úspěšně absolvovat ústní zkoušku. Při jiném hodnocení se ústní zkouška nekoná. Neúspěch u ústní části zkoušky obecně neovlivní již dosažené hodnocení B, avšak v odůvodněných případech zkoušející může i toto hodnocení snížit – ukáže-li se například, že studující není schopen/schopna vysvětlit svůj postup řešení; toto pravidlo má ovšem platnost všeobecnou.

Za zkouškové příklady lze obdržet až 45 bodů. Po přičtení bonusových bodů získaných v testu může celkový bodový zisk v písemné části zkoušky dosáhnout 50 bodů.

Vztah mezi dosaženými body (písemná zkouška + bonus z testu) a hodnocením:
024=F (nedostatečně)
2529=E (dostatečně)
3034=D (uspokojivě)
3539=C (dobře)
40a více=B (velmi dobře), A jen na základě ústní zkoušky

statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011