K101 K101 FSv ČVUT
k101

Matematika 3A

Zkouška

Matematika 3A

Zkouška

Vytisknout

Aby studující mohl(a) vykonat zkoušku, musí

  • mít zápočet (a) udělený a (b) zapsaný v KOSu;
  • úspěšně složit zkoušku z předmětu Matematika 2A;
  • se ke zkoušce přihlásit prostřednictvím KOSu.

Okruhy pro zkouškové příklady

  1. Diferenciální rovnice. Pouze metoda speciální pravé strany.
  2. Dvojný integrál. Pouze Fubiniova věta a polární souřanice, NE zobecněné polární souřadnice.
  3. Aplikace dvojného integrálu. Pouze objem, obsah množiny a hmotnost desky. NE obsah plochy, těžiště desky.
  4. Trojný integrál. Pouze Fubiniova větu a sférické souřadnice, NE zobecněné sférické souřadnice, cylindrické souřadnice.
  5. Aplikace trojného integrálu. Pouze objem a hmotnost tělesa, NE těžiště.
  6. Křivkový integrál 1. druhu.
  7. Aplikace křivkového integrál 1. druhu. Pouze obsah válcové plochy, délka křivky a hmotnost křivky, NE těžiště křivky.

Zkoušková písemka trvá 60 minut a obsahuje 3 příklady. Každý příklad je ohodnocen 10 body, celkový počet bodů získaných z písemky je tedy 30. Očekává se, že součástí řešení každé úlohy bude uvedení postupu výpočtu vedoucího k prezentovanému výsledku. Použití kalkulačky a jiných elektronických pomůcek není povoleno, avšak je možné používat oficiální tahák a skripta O. Zindulka: Matematika 3, Nakladatelství ČVUT, 2007.

Výsledná známka je určena podle tabulky:

014=F (nedostatečně)
1518=E (dostatečně)
1921=D (uspokojivě)
2224=C (dobře)
2527=B (velmi dobře)
2830=A (výborně)

Zkoušející písemku oklasifikuje, vloží známku do KOSu. Student má 24 hodin na to, aby rozporoval ohodnocení prostřednictvím e-mailu zaslaného zkoušejícímu.

statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011