K101 K101 FSv ČVUT
k101

Matematika 1

Hodnocení zkoušky

Matematika 1

Hodnocení zkoušky (známka z předmětu)

Vytisknout

Zkouška se skládá písemně formou jedné zkouškové písemky.

Zkoušková písemka trvá 90 minut a skládá se ze tří částí – příkladů.

Ze zkouškové písemky je možné získat nejvýše 40 bodů
(14 bodů z diferenciálního počtu – 1. příklad,
 12 bodů z úlohy na globální extrém – 2. příklad,
 14 bodů z lineární algebry – 3. příklad).

Ke složení zkoušky je nutné:

  1. získat alespoň 21 bodů ze zkouškové písemky,
    z toho pak
  2. alespoň 3 body z prvního příkladu zkouškové písemky
    a současně
  3. alespoň 2 body z druhého příkladu zkouškové písemky
    a současně
  4. alespoň 3 body ze třetího příkladu zkouškové písemky.

Při nesplnění kterékoliv z těchto čtyř podmínek je výslednou známkou ze zkoušky F.

Při splnění všech požadavků se výsledná známka určuje z celkového počtu bodů ze zkouškové písemky podle tabulky

020=F (nedostatečně)
2124=E (dostatečně)
2528=D (uspokojivě)
2932=C (dobře)
3336=B (velmi dobře)
3740=A (výborně)

Po zapsání známky do KOSu má student 24 hodin na to ji rozporovat prostřednictvím e-mailu zaslaného zkoušejícímu.


statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011