K101 K101 FSv ČVUT
k101

Matematika 2

Hodnocení zkoušky

Matematika 2

Hodnocení zkoušky (známka z předmětu)

Vytisknout

Zkoušková písemka trvá 80 minut a skládá se ze tří příkladů. Ze zkouškové písemky je možné získat nejvýše 30 bodů.

Známka z předmětu MA02 se uděluje podle následující tabulky

014=F (nedostatečně)
1517=E (dostatečně)
1820=D (uspokojivě)
2123=C (dobře)
2426=B (velmi dobře)
2730=A (výborně)

Po zkoušce je písemná práce opravena a známka je zapsána do KOSu. Student má 24 hodin na to rozporovat známku prostřednictvím e-mailu zaslaného zkoušejícímu.

statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011