K101 K101 FSv ČVUT
k101

Matematika 3

Harmonogram předmětu

Matematika 3

Harmonogram předmětu po týdnech

Vytisknout
 1. Lineární diferenciální rovnice druhého řádu, počáteční úloha. Homogenní rovnice: fundamentální systém, obecné řešení. Konstrukce fundamentálního systému pro rovnici s konstantními koeficienty.
  Popisná statistika jednoho souboru.

 2. Redukce řádu. Nehomogenní rovnice: metoda speciální pravé strany pro rovnici s konstantními koeficienty.
  Popisná statistika jednoho (boxplot, odlehlá pozorování) a dvou souborů.

 3. Skalární součin funkcí na prostoru C([a, b]), ortogonalita funkcí.
  Popisná statistika dvourozměrného souboru, popisná lineární regrese.

 4. Úloha u′′ + λu = f, u(0) = u(ℓ) = 0, její vlastní čísla a vlastní funkce. Ortogonalita vlastních funkcí odpovídajících různým vlastním číslům, řešitelnost úlohy v závislosti na λ.
  Pojem pravděpodobnosti, klasická definice pravděpodobnosti.

 5. Dvojný integrál: Fubiniova věta, věta o substituci, substituce do polárních souřadnic.
  Podmíněná pravděpodobnost, nezávislé jevy.

 6. Aplikace dvojného integrálu (jen plošný obsah).
  Diskrétní náhodná proměnná, její charakteristiky.

 7. Trojný integrál: Fubiniova věta, věta o substituci, substituce v trojném integrálu do sférických souřadnic.
  Binomické rozdělení.

 8. Aplikace trojného integrálu (jen objem a hmotnost tělesa).
  Spojité rozdělení.

 9. Křivkový integrál prvního druhu.
  Charakteristiky spojité proměnné.

 10. Aplikace křivkového integrálu prvního druhu (jen délka a hmotnost křivky).
  Normální rozdělení.

 11. Křivkový integrál druhého druhu. Práce v silovém poli podél křivky.
  Aplikace normálního rozdělení.

 12. Greenova věta.
  Statistická inference.

 13. Rezerva.

statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011