K101 K101 FSv ČVUT
k101

Matematika 3

Hodnocení zkoušky

Matematika 3

Hodnocení zkoušky (známka z předmětu)

Vytisknout

Na termín zkoušky se přihlašuje prostřednictvím KOSu.

Základem zkoušky je písemná forma (zkoušková písemka) a skládá se ze dvou po sobě následujících částí. První část Matematika trvá 60 minut, pak následuje druhá část Statistika, která trvá 30 minut. Zkoušková písemka z matematiky obsahuje tři příklady s celkovým počtem 30 bodů. Zkoušková písemka ze statistiky obsahuje dva příklady s celkovým počtem 10 bodů. Použití kalkulačky a literatury v průběhu zkoušky je popsáno v části Požadavky ke zkoušce.

Celkem je možné získat u zkoušky maximálně 40 bodů.

Nutnou podmínkou pro získání známky lepší než F je zisk

  1. alespoň 21 bodů ze zkouškové písemky,
    z toho pak
  2. alespoň 5 bodů z části Statistika zkouškové písemky.

Při nesplnění kterékoliv z těchto podmínek je výslednou známkou ze zkoušky F.

Při splnění všech požadavků se výsledná známka určuje z celkového počtu bodů podle tabulky

020=F (nedostatečně)
2124=E (dostatečně)
2528=D (uspokojivě)
2932=C (dobře)
3336=B (velmi dobře)
3740=A (výborně)

Po zapsání známky do KOSu má student 24 hodin na to ji rozporovat prostřednictvím e-mailu zaslaného zkoušejícímu.


statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011