K101 K101 FSv ČVUT
k101

Matematika 3

Výuka v paralelce J2/1

Matematika 3

Výuka v paralelce I2/1 a J2/1

Vytisknout

Výuka v paralelce J2/1 je organizována jinak než v ostatních paralelkách. Harmonogram výuky se neliší od harmonogramu pro další dvě paralelky. Výuka se bude lišit tím, že se vybrané části předmětu budou přednášet více teoreticky a současně budou na přednášce počítány i některé obtížnější příklady, jejichž výpočet se u zkoušky již nepožaduje. Přednášejícím bude doc. RNDr. Zdeněk Skalák, CSc., zdenek.skalak@cvut.cz.

Student může volit mezi dvěma modely výuky ve cvičení. Volbu provede zápisem do studijní skupiny. Pro model Professional bude vytvořen jeden zvláštní kroužek. Cvičícím v tomto kroužku bude Ing. Michal Beneš, Ph.D., michal.benes@cvut.cz.
Tento způsob výuky není doménou pouze matematiky. Uplatňuje se např. i v předmětech stavební mechaniky.

Pružnost a pevnost

prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc.

Milan.Jirasek@fsv.cvut.cz

Přednáška v diferencované paralelce bude využívat pokročilé matematické postupy, například teorii obyčejných diferenciálních rovnic při analýze ohýbaných a kroucených prutů, nebo teorii vlastních čísel ve stabilitních úlohách. Důraz bude kladen na dokonalé pochopení struktury základních rovnic mechaniky a názorného významu jednotlivých členů. Pro vybraný kruh (model Professional) bude ve cvičení omezeno rutinní procvičování běžných příkladů a naopak posílena role řízené diskuse, společného hledání odpovědi na obtížnější otázky, řešení záhad a paradoxů. Předpokládá se aktivní přístup studentů se zájmem o prohloubení látky, samostatné vypracování a obhajoba semestrální práce, s možností prezentace nejlepších prací na soutěži o cenu akademika Bažanta.


Doporučujeme i volitelný předmět

Počítačové modelování v Matlabu 1

doc. Ing. Jiří Novák, Ph.D.

novakji@fsv.cvut.cz

stránky předmětu


Zkuste si, že matematika, fyzika či pružnost může být nejen zajímavá, ale i zábavná.


statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011