K101 K101 FSv ČVUT
k101

Matematika 3

Požadavky ke zkoušce

Matematika 3

Požadavky ke zkoušce

Vytisknout

Požadavky ke zkouškovému termínu

  • Udělený zápočet, zapsaný v KOSu
  • Úspěšně složená zkouška z Matematiky 2
  • V průběhu celé zkoušky není dovoleno použití jakýchkoliv komunikačních prostředků (mobilních telefonů apod.), ani žádných jiných elektronických zařízení (fotoaparátů, kamer, zařízení s přístupem na internet, apod.).
  • V části Matematika není povoleno použití kalkulačky. Student může používat oficiální tahák  PDF  a také skripta O. Zindulka, Matematika 3.
  • V části Statistika se předpokládá použití kalkulačky a statistických tabulek, dále je povoleno použití jakékoliv literatury ze statistiky.
  • Součástí každé úlohy je uvedení postupu výpočtu vedoucího k prezentovanému výsledku.

Požadavky ke zkoušce se kryjí s obsahem látky uvedeném v harmonogramu předmětu.

statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011