K101 K101 FSv ČVUT
k101

Bakalářské studium

Dopis studentům

Bakalářské studium

Dopis studentům

Vytisknout

Vážení studenti,

po mimořádném období výuky nadchází mimořádné zkouškové období letního semestru 2020. Na základě dohody s vedením fakulty proběhne zkoušení hlavních katedrových předmětů MA01, MA02, M2A, MA03, M3A, MM2G a KGA1 kontaktní formou. Vzhledem k požadavku dodržování hygienických pravidel po celou dobu zkoušek a také vzhledem k nutnosti sladit naše zkoušení s kontaktním zkoušením dalších kateder budeme muset akceptovat, že

  • fakultní prostory pro realizaci zkoušek budou značně omezeny a pohyb v nich bude podléhat přesně nastavenému režimu
  • samotné zkoušky proběhnou podle upravených pravidel popsaných na stránkách předmětů
  • omezení maximálního počtu osob, které mohou být zkoušeny během jednoho termínu, bude vyžadovat od učitelů i studentů nové přístupy: ze strany katedry bude postupně vypsáno více termínů s malou kapacitou, rozvrh zkoušek bude ale centrálně řízen a nebude možné jej rozšiřovat, při přihlašování na termíny bude dávána přednost prvním termínům před termíny opravnými; od studentů budeme očekávat pečlivé plánování účasti na zkouškách s minimem odhlašování a přehlašování, bude nutné, aby studenti skládání zkoušek neodkládali.

Věříme, že všichni chápeme výjimečnost okolností, které před námi nečekaně vyvstaly a že se společně dokážeme vyrovnat s jejich nástrahami.Přejeme Vám zdraví a úspěšné zkouškové období.

vedení Katedry matematiky FSv ČVUT v Praze


statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011