K101 K101 FSv ČVUT
k101

Bakalářské studium

Centrum aktivního učení

Centrum aktivního učení

Vytisknout

Konstruktivní geometrie – repetitorium

úterý od 8:00 do 9:40 v posluchárně C-215

  • Zahájení výuky: 9. října 2018
  • Kód předmětu: 101XKGR
  • Obor: Stavební inženýrství
  • Rozsah: 0 + 2
  • Počet kreditů: 0
  • Zakončení: Z

Účast na cvičení je zcela dobrovolná. Jedinou podmínkou pro získání zápočtu je zápis předmětu.

Program a materiály na cvičení najdete na stánkách Moodle. Klíč pro přihlášení do kurzu je stejný jako na přednášku. Repetitorium má formu přednášky a cílem je zopakovat látku probíranou na přednášce a na cvičení. Na první přednášce budu opakovat základy Mongeova promítání (materiály na moodlu).

Své náměty na cvičení pište na e-mailovou adresu: iva.slamova@cvut.cz.

Zápis proběhne na prvním a druhém cvičení, není nutné se zapisovat na studijním oddělení.

    Vzhled stránek: Stanislav Olivík, 2012