K101 K101 FSv ČVUT
k101

Bakalářské studium

Centrum aktivního učení

Centrum aktivního učení

Vytisknout

Matematika 1 – repetitorium

úterý od 18:00 do 19:40 v posluchárně C-215

 • Zahájení výuky: 10. října 2017
 • Kód předmětu: 101XM1R
 • Obor: Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství
 • Rozsah: 0 + 2
 • Počet kreditů: 0
 • Zakončení: Z

Cvičení "Matematika 1 - repetitorium" je volitelným doplňkem předmětů 101MA01 (obor SI) a 101M1A (obor A). Jeho účelem je pomáhat studentům, kteří potřebují látku z těchto předmětů zopakovat nebo doplnit, nenahrazuje však jejich základní výuku. Má formu přednášky: jsou na něm předváděna podrobně komentovaná řešení úloh z vybraných partií z předmětů 101MA01 a 101M1A. Účast je zcela dobrovolná, jedinou podmínkou pro získání zápočtu je zápis předmětu.

Program

 • 10.10.2017   Výpočet limit posloupností.
 • 17.10.2017   Definiční obory funkcí. Cyklometrické funkce.
 • 24.10.2017   Výpočet limit funkcí.
 • 31.10.2017   Výpočet derivace elementárních funkcí. Testové úlohy (test č. 1).
 •  7.11.2017   Geometrický význam derivace. L'Hospitalovo pravidlo.
 • 14.11.2017   Monotonie a lokální extrémy. Konvexnost, konkávnost a inflexní body.
 • 21.11.2017   Globální extrémy. Testové úlohy (test č. 2). Taylorův polynom (obor SI).
 • 28.11.2017   Lineární závislost a nezávislost. Hodnost matice. Determinanty. Soustavy lineárních rovnic.
 •  5.12.2017   Lineární obal. Báze a dimenze vektorových prostorů.
 • 12.12.2017   Operace s maticemi. Testové úlohy (test č. 3). Maticové rovnice (obor SI).
 • 19.12.2017   Globální extrémy - slovní úlohy. Vybrané úlohy z analytické geometrie. Zápočet.
 •  2. 1.2018   Nekoná se (děkanské volno).
    Vzhled stránek: Stanislav Olivík, 2012