K101 K101 FSv ČVUT
k101

Bakalářské studium

Centrum aktivního učení

Centrum aktivního učení

Vytisknout

Matematika 2 - repetitorium

úterý od 16:00 do 17:40 v posluchárně C-202

 • Zahájení výuky: 27. února 2018
 • Kód předmětu: 101XM2R
 • Obor: Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství
 • Rozsah: 0 + 2
 • Počet kreditů: 0
 • Zakončení: Z

Cvičení "Matematika 2 - repetitorium" je volitelným doplňkem předmětů 101MA02 a 101M2A. Jeho účelem je pomáhat studentům, kteří potřebují látku z těchto předmětů zopakovat nebo doplnit, nenahrazuje však jejich základní výuku. Má formu přednášky: jsou na něm předváděna podrobně komentovaná řešení úloh z vybraných partií z předmětů 101MA02 a 101M2A. Účast je zcela dobrovolná, jedinou podmínkou pro získání zápočtu je zápis předmětu.

Zájemci mohou cvičení navštěvovat i bez zápisu.

Program

 • 27.2.2018  Metody výpočtu neurčitých integrálů: integrování rozkladem, metoda per partes.
 •  6.3.2018  Substituční metoda. Smíšené úlohy.
 • 13.3.2018  Parciální zlomky. Racionální funkce.
 • 20.3.2018  Speciální neurčité integrály. Testové úlohy (neurčité integrály).
 • 27.3.2018  Určité integrály.
 •  3.4.2018  Aplikace určitých integrálů v geometrii a ve fyzice.
 • 10.4.2018  Nevlastní integrály. Testové úlohy (aplikace určitých integrálů, nevlastní integrály).
 • 17.4.2018  Funkce více proměnných: definiční obory, parciální derivace, gradient, totální diferenciál.
 • 24.4.2018  Derivace v orientovaném směru. Tečna křivky v rovině. Tečná rovina plochy v prostoru. Funkce definované implicitně.
 •  3.5.2018  Lokální a globální extrémy. Testové úlohy (funkce více proměnných).
 • 15.5.2018  Obyčejné diferenciální rovnice 1. řádu. Zápočet.
    Vzhled stránek: Stanislav Olivík, 2012