K101 K101 FSv ČVUT
k101

Bakalářské studium

Centrum aktivního učení

Centrum aktivního učení

Vytisknout

Matematika 3 – repetitorium

čtvrtek od 16:00 do 17:40 v posluchárně C-202

  • Zahájení výuky: 12. října 2017
  • Kód předmětu: 101XM3R
  • Obor: Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství
  • Rozsah: 0 + 2
  • Počet kreditů: 0
  • Zakončení: Z

Cvičení "Matematika 3 – repetitorium" je volitelným doplňkem předmětů 101MA03 (obor SI) a 101M3A (obor A). Jeho účelem je pomáhat studentům, kteří potřebují látku z těchto předmětů zopakovat nebo doplnit, nenahrazuje však jejich základní výuku. Má formu přednášky: jsou na něm předváděna podrobně komentovaná řešení úloh z vybraných partií z předmětů 101MA03 a 101M3A. Účast je zcela dobrovolná, jedinou podmínkou pro získání zápočtu je zápis předmětu.

Zápis proběhne na prvním cvičení, není nutné se zapisovat na studijním oddělení.

Program

12.10.2017  Lineární diferenciální rovnice: fundamentální systém, obecné řešení.
19.10.2017  Nehomogenní rovnice: variace konstant a metoda speciální pravé strany pro rovnici s konstantními koeficienty.
26.10.2017  Úloha u" + λu = f, u(0) = u(ℓ) = 0, její vlastní čísla a vlastní funkce.
 2.11.2017  Dvojný integrál: Fubiniova věta, věta o substituci.
16.11.2017  Pravděpodobnost a matematická statistika.
23.11.2017  Děkanský den.
30.11.2017  Dvojné integrály – aplikace.
 7.12.2017  Trojné integrály – Fubiniova věta, substituce.
14.12.2017  Trojné integrály – aplikace.
21.12.2017  Pravděpodobnost a matematická statistika.
  4.1.2018  Křivkové integrály 1. a 2. druhu.

Program dalších cvičení bude postupně doplňován.

    Vzhled stránek: Stanislav Olivík, 2012