K101 K101 FSv ČVUT
k101

Bakalářské studium

Centrum aktivního učení

Centrum aktivního učení

Vytisknout

Matematika 3 – repetitorium

čtvrtek od 17:00 do 18:40 v posluchárně C-215

  • Zahájení výuky: 11. října 2018
  • Kód předmětu: 101XM3R
  • Obor: Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství
  • Rozsah: 0 + 2
  • Počet kreditů: 0
  • Zakončení: Z

Cvičení "Matematika 3 – repetitorium" je volitelným doplňkem předmětů 101MA03 (obor SI) a 101M3A (obor A). Jeho účelem je pomáhat studentům, kteří potřebují látku z těchto předmětů zopakovat nebo doplnit, nenahrazuje však jejich základní výuku. Má formu přednášky: jsou na něm předváděna podrobně komentovaná řešení úloh z vybraných partií z předmětů 101MA03 a 101M3A. Účast je zcela dobrovolná, jedinou podmínkou pro získání zápočtu je zápis předmětu.

Zápis proběhne na prvním cvičení, není nutné se zapisovat na studijním oddělení.

Program

11.10.2018  Lineární diferenciální rovnice: fundamentální systém, obecné řešení.
18.10.2018  Nehomogenní rovnice: variace konstant a metoda speciální pravé strany pro rovnici s konstantními koeficienty.
25.10.2018  Úloha u" + λu = f, u(0) = u(ℓ) = 0, její vlastní čísla a vlastní funkce.
 1.11.2018  Pravděpodobnost a matematická statistika.
 8.11.2018  Dvojný integrál: Fubiniova věta, věta o substituci.
15.11.2018  Dvojné integrály – aplikace.
22.11.2018  Trojné integrály – Fubiniova věta, substituce.
29.11.2018  Trojné integrály – aplikace.
 6.12.2018  Pravděpodobnost a matematická statistika.
13.12.2018  Křivkové integrály 1. druhu.
20.12.2018  Křivkové integrály 2. druhu.

    Vzhled stránek: Stanislav Olivík, 2012