K101 K101 FSv ČVUT
k101

Bakalářské studium

Centrum aktivního učení

Centrum aktivního učení

Vytisknout

Matematika 1 – repetitorium G

pondělí od 16:00 do 17:40 v posluchárně B-784

  • Zahájení výuky: 23. 9. 2019
  • Kód předmětu: 101XMG1
  • Obor: Geodézie a kartografie, Geoinformatika
  • Rozsah: 0 + 2
  • Počet kreditů: 0
  • Zakončení: Z

Cvičení "Matematika 11 - repetitorium G" je volitelným doplňkem předmětu 101MM1G. Jeho účelem je pomáhat studentům, kteří potřebují látku z těchto předmětů zopakovat, případně doplnit, nenahrazuje však jejich základní výuku. Má formu přednášky: jsou na něm předváděna podrobně komentovaná řešení úloh z vybraných partií z předmětu 101MM1G. Účast je zcela dobrovolná, jedinou podmínkou pro získání zápočtu je zápis předmětu.

Program

Program bude upřesněn.
 1. cvičení  Výpočet limit posloupností.
 2. cvičení  Cyklometrické funkce. Výpočet limit funkcí.
 3. cvičení  Výpočet derivace elementárních funkcí.
 4. cvičení  Testové úlohy (test č. 1). Geometrický význam derivace.
 5. cvičení  L'Hospitalovo pravidlo. Monotonie a lokální extrémy.
 6. cvičení  Konvexnost, konkávnost a inflexní body. Globální extrémy.
 7. cvičení  Testové úlohy (test č. 2). Taylorův polynom.
 8. cvičení  Lineární závislost a nezávislost. Hodnost matice. Determinanty. Soustavy lineárních rovnic.
 9. cvičení  Lineární obal. Báze a dimenze vektorových prostorů.
10. cvičení  Operace s maticemi. Testové úlohy (test č. 3). Maticové rovnice.
11. cvičení  Vybrané úlohy z analytické geometrie. Globální extrémy – slovní úlohy. Zápočet.
12. cvičení  Asymptoty. Globální extrémy – slovní úlohy. Zápočet.

    Vzhled stránek: Stanislav Olivík, 2012