K101 K101 FSv ČVUT
k101

Bakalářské studium

Předměty dle studijních programů

Bakalářské studium

Předměty dle studijních programů

Dopis studentům
Závazný postup pro vykonání kontaktní zkoušky změna 22. 5.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a karanténního opatření

Opatření děkana č. 10/2020 „Mimořádná opatření pro ověřování studijních výsledků ve zkouškovém období letního semestru akademického roku 2019/2020“ pak najdete zde.
Sledujte aktuality na stránce ČVUTfakulty.


Vytisknout
statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011