K101 K101 FSv ČVUT
k101

Konstruktivní geometrie

Architektura a stavitelství

Konstruktivní geometrie A

Architektura a stavitelství

Vytisknout

Organizace výuky:

101KGA1 je povinný předmět ukončený zápočtem a zkouškou. Organizace výuky závisí na vývoji situace a řídí se kromě studijních předpisů všeobecnými podmínkami a aktuálními nařízeními rektora ČVUT a děkana FSv v závislosti na epidemiologické situaci (semafor).
Pokud se změní forma výuky v přednášce nebo cvičení z kontaktní na distanční, případně naopak, budou studenti o této změně informováni prostřednictvím e-mailu nahlášeného u zápisu (systém KOS).
V případě distanční výuky se bude používat moodle a MS Teams. Pro přednášky, cvičení a testy student musí být vybaven internetovým připojením, kamerou a mikrofonem.


statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011