K101 K101 FSv ČVUT
k101

KGA1

Harmonogram předmětu

Konstruktivní geometrie A

Harmonogram předmětu po týdnech

Vytisknout

Letní semestr


Týden Přednáška Cvičení

1.

Geometrie a grafická komunikace
Promítání a promítací metody. Základní vlastnosti rovnoběžného promítání.
Stavební projekt – půdorys, pohledy, řezy.
Souvislost s kótovaným a Mongeovým promítáním.

Axonometrie
Bod, kružnice. Zobrazení těles.
Klasifikace axonometrií.

Kuželosečky
Kuželosečky – implicitní rovnice a parametrické vyjádření paraboly, kružnice a elipsy.
Sdružené průměry elipsy, vepsat elipsu do rovnoběžníku. Rytzova konstrukce. Příčková konstrukce elipsy, tečnová konstrukce paraboly.

PC: Úvod do Rhinoceros

Tělesa v axonometrii a Monge

2.

Polohové úlohy v axonometrii
Přímka, stopníky.
Rovina stopy, hlavní přímky roviny.
Průsečíky, průsečnice.

Konoidy, Cylindroidy
Definice a zobrazení ploch v Mongeově promítání i v axonometrii. Základní vlastnosti.
Analytické vyjádření konoidu a cylindroidu.

PC: Úvod do Rhinoceros

Tělesa v axonometrii a Monge

Kuželosečky
Kuželosečky – implicitní rovnice a parametrické vyjádření paraboly, kružnice a elipsy.
Sdružené průměry elipsy, vepsat elipsu do rovnoběžníku. Rytzova konstrukce. Příčková konstrukce elipsy, tečnová konstrukce paraboly.

3.

Hyperbolický paraboloid
Přímky plochy a jejich vlastnosti, síť přímek a síť parabol. Vrchol a osa plochy.
Typy řezů hyperbolického paraboloidu. Analytické vyjádření hyperbolického paraboloidu daného zborceným čtyřúhelníkem.

Polohové úlohy v axonometrii

Konoidy – konstrukce a analytické vyjádření

PC: Konoidy, Translační plochy

4.

Rotační zborcený hyperboloid
Vytvoření plochy rotačním pohybem přímky včetně jeho analytického vyjádření.
Přímky plochy a jejich vlastnosti.

PC: Konoidy, Translační plochy

Polohové úlohy v axonometrii

Konoidy – konstrukce a analytické vyjádření

5.

Kvadriky
Rotační a nerotační kvadriky.
Určení typu kvadriky z analytického popisu, skicování kvadrik

Rotační zborcený hyperboloid

PC: Projekt 1

6.

Lineární perspektiva
Základní pojmy.
Volná metoda.
Užití sítí pro konstrukci křivek.

PC: Projekt 1

Rotační zborcený hyperboloid

7.

Fotogrammetrie
Vodorovný snímek – prvky vnitřní orientace, rekonstrukce

Lineární perspektiva

PC: Rotační plochy, Kvadriky

8.

Šroubovice
Šroubový pohyb.
Zobrazení šroubovice v Mongeově promítání.
Konstrukce tečny, hlavní normály a binormály.
Analytický popis šroubovice i jejího průvodního trojhranu.

PC: Rotační plochy, Kvadriky

Lineární perspektiva

9.

Rovnoběžné osvětlení I
Polohové úlohy – opakování.
Mez vlastního a vrženého stínu.
Vržený stín kružnice, jehlanu, válce.

Fotogrammetrie

PC: Šroubovice, Šroubové plochy

10.

Rovnoběžné osvětlení II
Metoda zpětných světelných paprsků.
Vržený stín přímky na povrch válce.

PC: Šroubovice, Šroubové plochy

Fotogrammetrie

11.

Zápočtový test 2

Osvětlení

PC: Projekt 2

12.

Další přímkové plochy
Fréziérův cylindroid, Štramberská trúba, marseillský a montpelliérský oblouk.

PC: Projekt 2

Osvětlení

13.

Využití ploch ve stavitelství
Možnosti zastřešení různého tvaru půdorysu.

Rezerva


statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011