K101 K101 FSv ČVUT
k101

KGA1

Hodnocení zkoušky

Konstruktivní geometrie A

Hodnocení zkoušky (známka z předmětu)

Vytisknout

Zkouška probíhá písemnou formou a trvá 90 minut. Maximální bodový zisk je 80 bodů.

Odvození známky (podle klasifikační stupnice ECTS, sčítají se získané body ze cvičení a zkoušky):

0-49=F (nedostatečně)
50-59=E (dostatečně)
60-69=D (uspokojivě)
70-79=C (dobře)
80-89=B (velmi dobře)
90-100=A (výborně)

Známkou F (nedostatečně) je hodnocen také student, který získal ze zkouškové písemky méně než 40 bodů, bez ohledu na bodový zisk z 2. zápočtového testu.

statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011