K101 K101 FSv ČVUT
k101

KGA1

Literatura

Konstruktivní geometrie A

Literatura

Vytisknout

Černý, J., Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie, ČVUT, 2005

V těchto skriptech jsou předrýsovaná zadání, která se budou používat jak na přednášce, tak na cvičení. Prorýsované skriptum bude nutné pro získání zápočtu (ty partie, které se objeví v požadavcích z předmětu). Toto samotné skriptum vám nepomůže ke studiu bez přednášky, potřebujete např. doplnění obrázků z přednášky.

Černý, J., Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie, monografie ČVUT, 1998

V těchto skriptech je všechno, co se bude probírat. Látka je vysvětlena šířeji než bude na přednášce. Jsou zde všechny části, které se týkají výkladu partií s analytickou geometrií a příkladů, kde se počítá.

Černý, J., Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie 10, skriptum ČVUT, 2002


Medek, V., Zámožík, J.: Konštruktívna geometria pre technikov, SNTL – Alfa, 1976, učebnice, slovensky

Rozsáhlá učebnice konstruktivní geometrie. Obsahuje všechny partie, které se přednášejí. Mnoho příkladů na aplikace geometrie - fotogrammetrie, křivky, plochy, osvětlení, topografické plochy, kartografické projekce, atd. Učebnice důsledně používá jak syntetické tak analytické metody.

Drábek K., Harant, F., Setzer, O.: Deskriptivní geometrie I, II, 1978, 1979

Klasická dvoudílná učebnice pro stavební fakulty. Jejím drobným nedostatkem jsou malé a nezřetelné obrázky, jinak obsahuje všechnu látku, která je probírána v kurzu konstruktivní geometrie. K dispozici v knihovně fakulty.

Kounovský, J., Klíma J., Kadeřávek, F.: Deskriptivní geometrie I, II

Vrcholná učebnice deskriptivní geometrie v češtině. Rozsáhlé dílo pokrývající klasickou deskriptivní geometrii. Kniha neobsahuje analytické metody. Velká část textu je věnována projektivní geometrii.

Černý, J.: Konstruktivní geometrie – křivky a plochy se softwarem Mathematica, doplňkové skriptum ČVUT, 1998

Základy užití softwaru Mathematica při studiu křivek a ploch. Základní informace o grafických možnostech systému a zobrazování grafických objektů. Ukázky a příklady. Na skriptum navazuje výstava na internetu.

statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011