K101 K101 FSv ČVUT
k101

KGA1

Podmínky pro udělení zápočtu

Konstruktivní geometrie A

Podmínky pro udělení zápočtu

Vytisknout

Cvičení jsou povinnou součástí výuky.

Podmínky pro udělení zápočtu

  • Aktivní účast na cvičení.
  • Absolvování Testu se ziskem alespoň 10 bodů z 20 možných.
  • Uznání zápočtových projektů (SW Rhinoceros).
  • Další individuální podmínky vyučujícího.

V případě distanční výuky předmětu zůstává obsah zápočtového testu a projektů zachován. Mění se pouze jejich forma z kontaktní na on-line.


Informace o SW projektech

Student vypracovává projekty samostatně v čase cvičení, které je tomu vyhrazeno.
Každý z projektů je možné opravit právě JEDNOU. Termín opravného projektu oznámí vyučující studentům na přednášce či cvičení.

Projekt 1:
Přehled typu úloh  PDF 
1. vzorový projekt 1 (s ukázkou řešení)  PDF 
2. vzorový projekt 1 (s ukázkou řešení)  PDF 

Projekt 2:
Přehled typu úloh  PDF 
1. vzorový projekt 2 (s ukázkou řešení)  PDF 
2. vzorový projekt 2 (s ukázkou řešení)  PDF 


Informace o testech

Použití kalkulačky není povoleno.

Test: Obsah: lineární perspektiva a fotogrammetrie.
Vzorový test  PDF 
Řešení vzorového testu  PDF 


Každý student si přináší bodové ohodnocení z Testu do hodnocení předmětu.

Test je možné opravit právě JEDNOU. Termín opravného testu oznámí vyučující studentům na přednášce či cvičení. Opravný test píší VÝHRADNĚ studenti, kteří test nepsali a byli řádně omluveni, nebo studenti, kteří získali méně než minimální požadovaný počet bodů z řádného testu.


statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011