K101 K101 FSv ČVUT
k101

KGR

Hodnocení zkoušky

Konstruktivní geometrie R

Hodnocení zkoušky

Vytisknout

Zkouška probíhá pouze písemnou formou a trvá 120 minut.

Maximální bodový zisk je 40 bodů (7 bodů - zápočtový Test Lineární perspektiva, 33 bodů - zkouška).

Odvození známky (podle klasifikační stupnice ECTS): sčítají se získané body z Testu Lineární perspektiva, případně jsou odečteny 4 body za rysy odevzdané se závažnými chybami.

0-20=F (nedostatečně)
21-24=E (dostatečně)
25-28=D (uspokojivě)
29-32=C (dobře)
33-36=B (velmi dobře)
37-40=A (výborně)

Známkou F (nedostatečně) je hodnocen také student, který získal ze zkouškové písemky méně než 17 bodů, bez ohledu na bodový zisk z Testu Lineární perspektiva.

statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011