K101 K101 FSv ČVUT
k101

KGR

Literatura

Konstruktivní geometrie R

Literatura

Vytisknout

Doporučená literatura

Černý, J., Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie, monografie ČVUT, 1998

V těchto skriptech je výklad všech témat, která se budou probírat. Proti přednášce je látka vysvětlena šířeji, obsahuje části, které mohou sloužit k samostudiu. Klasická témata deskriptivní geometrie jsou zde spojena s analytickou geometrií a doplněna konkrétními příklady, kde se počítá.

Černý, J., Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie, skriptum ČVUT, 2010

V těchto skriptech jsou předrýsovaná zadání, která se používají jak na přednášce, tak na cvičení. Toto samotné skriptum ke studiu bez přednášky nestačí, ale může práci podstatně zefektivnit.


Doplňková literatura

Medek, V., Zámožík, J.: Konštruktívna geometria pre technikov, SNTL – Alfa, 1976, učebnice, slovensky

Rozsáhlá učebnice konstruktivní geometrie. Obsahuje všechny partie, které se přednášejí. Mnoho příkladů na aplikace geometrie - fotogrammetrie, křivky, plochy, osvětlení, topografické plochy, kartografické projekce, atd. Učebnice důsledně používá jak syntetické tak analytické metody.

Drábek K., Harant, F., Setzer, O.: Deskriptivní geometrie I, II, 1978, 1979

Klasická dvoudílná učebnice pro stavební fakulty. Jejím drobným nedostatkem jsou malé a nezřetelné obrázky, jinak obsahuje všechnu látku, která je probírána v kurzu konstruktivní geometrie. K dispozici v knihovně fakulty.

Kounovský, J., Klíma J., Kadeřávek, F.: Deskriptivní geometrie I, II

Vrcholná učebnice deskriptivní geometrie v češtině. Rozsáhlé dílo pokrývající klasickou deskriptivní geometrii. Kniha neobsahuje analytické metody. Velká část textu je věnována projektivní geometrii.


Doplňkový učební text

Křivky a plochy v E3  PDF 

statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011