K101 K101 FSv ČVUT
k101

KGR

Podmínky pro udělení zápočtu

Konstruktivní geometrie R

Podmínky pro udělení zápočtu

Vytisknout

Cvičení jsou povinnou součástí výuky.

Podmínky pro udělení zápočtu

  • Aktivní účast na cvičení.
  • Absolvování Testu Lineární perspektiva s výsledkem alespoň 3 body.
  • Odevzdání Rysu 1 a 2 do konce semestru

Test Lineární perspektiva.
Vzorový test Lineární perspektiva  PDF 

V případě, že student v zápočtovém Testu Lineární perspektiva nezískal počet bodů potřebný pro získání zápočtu, může test jednou opakovat v náhradním termínu spolu se studenty, kteří test nepsali v řádném termínu z důvodů omluvené absence.

Bodové hodnocení z Testu Lineární perspektiva se započítává do celkového hodnocení předmětu.

V případě kontaktní výuky:

  • Test se uskuteční na cvičení v termínu stanoveném cvičícím.

V případě distanční výuky:

  • Test proběhne hromadně v době mimo výuku, termín bude oznámen studentům e-mailem.
  • Test bude realizován prostřednictvím moodle a MS Teams (nutnost kamery a mikrofonu).

Rysy:

  • Rys 1: Osvětlení v axonometrii
  • Rys 2: Lineární perspektiva

Zadání a přesné pokyny pro zpracování rysů jsou uvedeny na Moodle.

Rysy musí být opatřeny popisovým polem, jehož rozměry a umístění jsou jednoznačně definovány.

Popisové pole

Popisové pole připravené pro přímý tisk je k dipozici zde:
A4 na výšku PDF , A4 na šířku PDF , A3 na výšku PDF , A3 na šířku PDF .

Pokud student odevzdá rysy se závažnými chybami, bude jeho bodové hodnocení u zkoušky sníženo o 4 body.


statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011