K101 K101 FSv ČVUT
k101

KGR

Základní informace

Konstruktivní geometrie R

Základní informace

Vytisknout
  • Předmět 101KGR je zaměřen na základní metody a objekty, které jsou důležité pro další studium.
  • Výuka probíhá formou klasických přednášek a cvičení, kde jsou využívány klasické zobrazovací metody.
  • Podle časových možností je výuka doplněna prací s grafickými programy v počítačové učebně.
  • S geometrií složitějších objektů je možné se seznámit v navazujícím nepovinném předmětu 101XKPA Křivky a plochy ve stavebních aplikacích, kde se využívá především grafický software ve spojení s matematickým popisem objektů.
statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011