K101 K101 FSv ČVUT
k101

KG01

Literatura

Konstruktivní geometrie

Literatura

Vytisknout

Doporučená literatura

Černý, J., Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie, monografie ČVUT, 2016

V těchto skriptech je výklad všech témat, která se budou probírat. Proti přednášce je látka vysvětlena šířeji, obsahuje části, které mohou sloužit k samostudiu. Klasická témata deskriptivní geometrie jsou zde spojena s analytickou geometrií a doplněna konkrétními příklady, kde se počítá.

Černý, J., Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie, skriptum ČVUT, 2014

V těchto skriptech jsou předrýsovaná zadání. Toto samotné skriptum ke studiu bez přednášky nestačí, ale může práci na přednášce a cvičení doplnit.


Doplňková literatura

Medek, V., Zámožík, J.: Konštruktívna geometria pre technikov, SNTL – Alfa, 1976, učebnice, slovensky

Rozsáhlá učebnice konstruktivní geometrie. Obsahuje všechny partie, které se přednášejí. Mnoho příkladů na aplikace geometrie - fotogrammetrie, křivky, plochy, osvětlení, topografické plochy, kartografické projekce, atd. Učebnice důsledně používá jak syntetické tak analytické metody.

Drábek K., Harant, F., Setzer, O.: Deskriptivní geometrie I, II, 1978, 1979

Klasická dvoudílná učebnice pro stavební fakulty. Jejím drobným nedostatkem jsou malé a nezřetelné obrázky, jinak obsahuje všechnu látku, která je probírána v kurzu konstruktivní geometrie. K dispozici v knihovně fakulty.

Kounovský, J., Klíma J., Kadeřávek, F.: Deskriptivní geometrie I, II

Vrcholná učebnice deskriptivní geometrie v češtině. Rozsáhlé dílo pokrývající klasickou deskriptivní geometrii. Kniha neobsahuje analytické metody. Velká část textu je věnována projektivní geometrii.

statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011