K101 K101 FSv ČVUT
k101

KG01

Podmínky pro udělení zápočtu

Konstruktivní geometrie

Podmínky pro udělení zápočtu

Vytisknout

Cvičení jsou povinnou součástí výuky.

Podmínky pro udělení zápočtu

 • Aktivní účast na cvičení.
 • Absolvování Testu Lineární perspektiva s výsledkem alespoň 3 body.
 • Podle přednáškové paralelky:
  • paralelky 1 a 3: odevzdání Rysu 1 a 2 do konce semestru
  • paralelka 2: odevzdání Grafické práce 1 a 2 do konce semestru prostřednictvím moodle

Test Lineární perspektiva.
Vzorový test Lineární perspektiva  PDF 

V případě, že student v zápočtovém Testu Lineární perspektiva nezískal počet bodů potřebný pro získání zápočtu, může test jednou opakovat v náhradním termínu spolu se studenty, kteří test nepsali v řádném termínu z důvodů omluvené absence.

Bodové hodnocení z Testu Lineární perspektiva se započítává do celkového hodnocení předmětu.

V případě kontaktní výuky:

 • Test se uskuteční na cvičení v termínu stanoveném cvičícím.

V případě distanční výuky:

 • Test proběhne hromadně v době mimo výuku, termín bude oznámen studentům e-mailem.
 • Test bude realizován prostřednictvím moodle a MS Teams (nutnost kamery a mikrofonu).

Rysy:

 • Rys 1: Osvětlení v axonometrii
 • Rys 2: Lineární perspektiva

Zadání a přesné pokyny pro zpracování rysů jsou uvedeny na Moodle.

Rysy musí být opatřeny popisovým polem, jehož rozměry a umístění jsou jednoznačně definovány.

Popisové pole

Popisové pole připravené pro přímý tisk je k dipozici zde:
A4 na výšku PDF , A4 na šířku PDF , A3 na výšku PDF , A3 na šířku PDF .


Grafické práce:

 • Grafická práce 1: Axonometrie
 • Grafická práce 2: Lineární perspektiva

Grafické práce budou zpracovány v SW SketchUp, zadání a přesné pokyny pro vypracování grafických prací jsou uvedeny na moodle.

Pokud student odevzdá rysy nebo grafické práce se závažnými chybami, bude jeho bodové hodnocení u zkoušky sníženo o 4 body.

statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011