K101 K101 FSv ČVUT
k101

KOGG

Harmonogram předmětu

Konstruktivní geometrie G

Harmonogram předmětu po týdnech

Vytisknout
Týden Přednáška Cvičení

1.

Popis geometrických objektů
Kartézská soustava souřadnic. Tělesa a rozvinutelné plochy, jejich sítě, geodetika. Základní vlastnosti rovnoběžného promítání.

Základní konstrukce elipsy. Trojúhelníková konstrukce elipsy – eliptické souřadnice. Afinita, afinní obraz kružnice.

2.

Kótované promítání I
Bod, přímka, rovina, velikost úsečky, sklápění. Zobrazení kružnice. Ortografická projekce.

Zobrazování těles, skupin těles, ploch. Půdorys, nárys, bokorys objektů.

3.

Kótované promítání II
Zobrazení n-úhelníků a těles. Otáčení.

Axonometrie
Základní vlastnosti a druhy axonometrií.

Ortografická projekce:
Poledníky, rovnoběžky, ortodroma.

4.

Pravoúhlá axonometrie
Kružnice. Kartografická síť na sféře.

Kótované promítání.

5.

Kosoúhlé promítání
Zadání, útvar v souřadnicové rovině, tělesa a plochy. Sféra, kartografická síť na sféře.

Pravoúhlá axonometrie:
Kartografická síť na sféře.

6.

Nekoná se.

Kosoúhlé promítání 1 (koule, válec)

7.

Středové promítání I
Základní vlastnosti, poměry. Vodorovný snímek – dostavba.

Kosoúhlé promítání 2 (hranol šestiboký, jehlan)

8.

Středové promítání II
Poměry (konstrukcí). Vodorovný snímek.

Středové promítání:
Dvojpoměr. Jednoduchá dostavba

9.

Aplikace středového a kótovaného promítání I
Stereografická projekce.

Nekoná se.

10.

Aplikace středového a kótovaného promítání II
Gnómonická projekce.

Sférická trigonometrie
Základní pojmy a vzorce.

Středové promítání:
Prvky vnitřní orientace.

Stereografická projekce:
Poledníky, rovnoběžky.

11.

Test (45 minut)

Aplikace sférické trigonometrie I
Matematická geografie.

Bodová konstrukce hyperboly.

Gnómonická projekce:
Poledníky, rovnoběžky, ortodroma.

12.

Aplikace sférické trigonometrie II
Astronomické souřadnicové soustavy.

Řešení sférického trojúhelníku.

13.

Aplikace sférické trigonometrie – astronomie – příklady

Aplikace sférické trigonometrie – geografie.


statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011