K101 K101 FSv ČVUT
k101

KOGG

Podmínky pro udělení zápočtu

Konstruktivní geometrie G

Podmínky pro udělení zápočtu

Vytisknout

Cvičení jsou povinnou součástí výuky.

Podmínky pro udělení zápočtu

  • Zisk alespoň 5 bodů z 12 možných ze zápočtového testu.
  • Odevzdání Grafické práce 1 (část 2) a Grafické práce 2 (část 2), do konce semestru prostřednictvím Moodle.
  • Aktivní účast na cvičení.

Odevzdání grafické práce dle zadání vyučujícího: Grafická práce musí být opatřena popisovým polem, jehož rozměry a umístění jsou jednoznačně definovány.

Popisové pole

Popisové pole připravené pro přímý tisk je k dipozici zde:
A4 na výšku PDF , A4 na šířku PDF , A3 na výšku PDF , A3 na šířku PDF .


Informace o zápočtovém testu

Obsah: Dělící poměr a dvojpoměr. Fotogrammetrie – prvky vnitřní orientace a dostavba.

Vzorový test: zadání  PDF , řešení  PDF 

Student si přináší bodové ohodnocení z testu do hodnocení předmětu.

Test je možné opravit právě JEDNOU. Termín opravného testu oznámí vyučující studentům na přednášce či cvičení. Opravný test píší VÝHRADNĚ studenti, kteří test nepsali a byli řádně omluveni, nebo studenti, kteří získali méně než minimální požadovaný počet bodů z řádného testu.

statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011