K101 K101 FSv ČVUT
k101

Matematika A2

Často kladené otázky

Matematika A2

Často kladené otázky

Vytisknout

Návaznost na Matematiku 1

Otázka: Mohu skládat zkoušku z M2A, když nemám zkoušku z  M1A?

Odpověď: Ne. Nejprve musíte úspěšně složit zkoušku z M1A a následně pak zkoušku z M2A.


Zapsaný zápočet před zkouškou

Otázka: Mohu jít na zkoušku, když mám udělený zápočet, ale nemám ho zapsaný v KOSu?

Odpověď: Nemůžete, protože zápočet udělený nemáte. Zápočet je udělený, je-li zapsán v KOSu.


Proč nelze neúspěšný test opravit?

Otázka: Proč nemám možnost ani jeden z testů na cvičení opravit?

Odpověď: Protože máte dost možností se na každý test průběžně dokonale připravovat, abyste prokázal Vaše schopnosti. A podle předvedených znalostí v předem stanovených termínech, o kterých víte, jste hodnocen. Preferována je průběžnost přípravy.


Lze již napsaný test nezapočítat?

Otázka: Je možné, aby mi některý z testů, který se mi nepovede a kterým přijdu o kladné body získané v ostatních testech, cvičící “zrušil” nebo “nepočítal”, když se test nedá opravit?

Odpověď: Zrušit ani nepočítat již napsaný test nelze.


Důvody pro psaní testu v náhradním termínu

Otázka: Když se mi po rozdání testů udělá tak nevolno, že nebudu schopen ze zdravotních důvodů regulérně dokončit test, budu mít možnost psát test v náhradním termínu?

Odpověď: Ano.

Otázka: Jaké jsou důvody omluvy neúčasti na testu, abych měl možnost náhradního termínu? Může se stát, že stejný důvod by u jiného cvičícího jako omluva uznán byl?

Odpověď: Uznávání důvodů záleží na cvičícím. Bude také přihlížet k Vaší docházce na cvičení mimo testy a případným odůvodněním nepřítomnosti z Vaší strany. Je-li důvod vážný, doložený např. písemným lékařským dokladem, to uznají jako omluvu všichni cvičící.


Podmínky získání zápočtu - počet absencí

Otázka: Když dosáhnu maximálního bodového zisku z testů, dostanu zápočet bez ohledu na přítomnost nebo nepřítomnost na cvičení? Jakou mohu mít absenci na cvičení, abych ještě mohl dostat zápočet?

Odpověď: Cvičení je povinná forma výuky a detailní podmínky zápočtu určuje cvičící. Pokud dosáhnete maximálního bodového zisku z testů a Vaše nepřítomnost na cvičení nepřesáhne 25% výuky, zápočet dostanete.


Systém stále zdokonalujeme. Pokud budete mít náměty ke zlepšení, pište. Za připomínky předem děkujeme.

statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011