K101 K101 FSv ČVUT
k101

Matematika A2

Hodnocení zkoušky

Matematika A2

Hodnocení zkoušky (známka z předmětu)

Vytisknout

Zkoušková písemka se skládá ze tří bloků (1. blok sestává z příkladů 1-3, 2. blok z příkladů 4-5 a 3. blok z příkladu 6). Ze zkouškové písemky je možné získat nejvýše 50 bodů.

Nutnou podmínkou pro získání známky lepší než F je zisk:

  1. alespoň 25 bodů ze zkouškové písemky,
    z toho pak
  2. alespoň 8 bodů z prvního bloku příkladů zkouškové písemky
    a současně
  3. alespoň 5 bodů z druhého bloku příkladů zkouškové písemky.

Při nesplnění kterékoliv z těchto tří podmínek je výslednou známkou ze zkoušky F.

Při splnění všech požadavků se výsledná známka podle tabulky

024=F (nedostatečně)
2529=E (dostatečně)
3034=D (uspokojivě)
3539=C (dobře)
4044=B (velmi dobře)
4550=A (výborně)
statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011