K101 K101 FSv ČVUT
k101

Matematika A2

Požadavky ke zkoušce

Matematika 2A

Požadavky ke zkoušce

Vytisknout

Požadavky ke zkouškovému termínu

Průběh zkoušek bude upřesněn podle hygienické situace a informace budou uvedeny zde.


50 úloh vhodných k přípravě na zkoušku z předmětu Matematika 2 A  PDF 


Zkoušková písemka bude sestavena z příkladů z těchto partií
(Požadované znalosti)

Integrální počet

 1. Primitivní funkce a neurčitý integrál. “Tabulkové” integrály.
 2. Metoda per partes. Substituce. První pravidlo o substituci.
 3. Integrování racionální funkce (ve jmenovateli integrandu polynom nejvýše 3. stupně).
 4. Vybrané speciální substituce.
 5. Základní metody výpočtu určitého integrálu: Newtonův-Leibnizův vzorec, metoda per partes, substituce.
 6. Výpočet nevlastního integrálu pomocí definice.
 7. Obsah rovinného obrazce.
 8. Objem rotačního tělesa.
 9. Délka grafu funkce.
 10. Statické momenty a těžiště rovinného obrazce.

Funkce více proměnných

 1. Definiční obor. Pro funkci dvou proměnných vrstevnice a graf.
 2. Parciální derivace (i vyšších řádů).
 3. Derivace v orientovaném směru.
 4. Totální diferenciál a gradient.
 5. Derivace implicitně dané funkce jedné proměnné.
 6. Rovnice tečny a normály rovinné křivky.
 7. Rovnice tečné roviny a normály (prostorové) plochy.
 8. Lokální extrémy v R2.
 9. Lokální extrémy v R2 vzhledem k množině.
 10. Globální extrémy v R2 na množině.

Diferenciální rovnice

 1. Diferenciální rovnice se separovatelnými proměnnými (též Cauchyova úloha).
 2. Lineární diferenciální rovnice prvního řádu (též Cauchyova úloha).
 3. Exaktní diferenciální rovnice (též Cauchyova úloha).
statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011