K101 K101 FSv ČVUT
k101

Matematika 3A

Modely výuky

Matematika 3A

Modely výuky (diferencované studium ve 3. semestru)

Vytisknout

Ve třetím semestru bude možné absolvovat podobným způsobem jako předmět Matematika 2 i předměty Matematika 3 a Pružnost a pevnost.

Matematika 3

doc. RNDr. Zdeněk Skalák, CSc.

skalak@mat.fsv.cvut.cz

Náplní předmětu budou funkce více proměnných, zvl. řešení extrémálních úloh. „Profesionálové“ se seznámí se základy vektorové analýzy a její symbolikou a v partii o vícenásobných, křivkových a plošných integrálech nakouknou do jednoduchých aplikací třeba z oblasti hydrauliky. Cvičení bude opět podporováno počítači a vhodným softwarem.


Pružnost a pevnost

prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc.

Milan.Jirasek@fsv.cvut.cz

Přednáška v diferencované paralelce bude využívat pokročilé matematické postupy, například teorii obyčejných diferenciálních rovnic při analýze ohýbaných a kroucených prutů, nebo teorii vlastních čísel ve stabilitních úlohách. Důraz bude kladen na dokonalé pochopení struktury základních rovnic mechaniky a názorného významu jednotlivých členů. Pro vybraný kruh (model Professional) bude ve cvičení omezeno rutinní procvičování běžných příkladů a naopak posílena role řízené diskuse, společného hledání odpovědi na obtížnější otázky, řešení záhad a paradoxů. Předpokládá se aktivní přístup studentů se zájmem o prohloubení látky, samostatné vypracování a obhajoba semestrální práce, s možností prezentace nejlepších prací na soutěži o cenu akademika Bažanta.


Doporučujeme i volitelný předmět

Počítačové modelování v Matlabu 1

doc. Ing. Jiří Novák, Ph.D.

novakji@fsv.cvut.cz

stránky předmětu


Zkuste si, že matematika, fyzika či pružnost může být nejen zajímavá, ale i zábavná.


statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011