K101 K101 FSv ČVUT
k101

Matematika 3A

Literatura

Matematika 3A

Literatura

Vytisknout

Základní

 • Zindulka, O.: Matematika 3, Nakladatelství ČVUT, 2007
 • Zindulka, O.: Funkce více proměnných, katedra matematiky FSv ČVUT, 2004
 • Šibrava, Z.: Příklady k Matematice 3, katedra matematiky FSv ČVUT, 2004
  • Vícenásobné integrály  PDF 
  • Křivkové integrály  PDF 
  • Počáteční a okrajové úlohy  PDF 
 • Budinský, B., Charvát, J.: Matematika II. Skriptum ČVUT, Vydavatelství ČVUT, 2002
 • Bubeník, F.: Matematika 2, skriptum ČVUT, 2006 (část diferenciální rovnice druhého řádu)
 • Charvát, J., Hála, M., Kelar, V., Šibrava, Z.: Příklady k Matematice II, Vydavatelství ČVUT, 2002
 • Charvát, J., Kelar, V., Šibrava, Z.: Matematika 2: Sbírka příkladů, Nakladatelství ČVUT, 2006 (část diferenciální rovnice druhého řádu)
 • Rektorys, K.: Matematika 43: Obyčejné a parciální diferenciální rovnice s okrajovými podmínkami 2, Vydavatelství ČVUT, 2001

Rozšiřující

 • Bubeník, F., Pultar, M., Pultarová, I.: Matematické vzorce a metody, Praha, ČVUT, 1997
 • Rektorys, K.: Přehled užité matematiky, Praha, Prometheus, 2000
 • Zindulka, O.: Vektorová pole, ČVUT, Praha, 1999

Veškerá literatura je dostupná v Univerzitním knihkupectví odborné literaturyNárodní technické knihovně.

statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011