K101 K101 FSv ČVUT
k101

Matematika 3A

Zkouška

Matematika 3A

Zkouška

Vytisknout

Aby studující mohl(a) vykonat zkoušku, musí

  • mít zápočet (a) udělený a (b) zapsaný v KOSu;
  • úspěšně složit zkoušku z předmětu Matematika 2A;
  • se ke zkoušce přihlásit prostřednictvím KOSu.

Průběh zkoušek bude upřesněn podle hygienické situace a informace budou uvedeny zde.

Zkoušková písemka se skládá ze čtyř příkladů. Očekává se, že součástí řešení každé úlohy bude uvedení postupu výpočtu vedoucího k prezentovanému výsledku. Použití kalkulačky a jiných elektronických pomůcek není povoleno, avšak je možné používat oficiální tahák a skripta O. Zindulka: Matematika 3, Nakladatelství ČVUT, 2007.

Ze zkouškové písemky lze obdržet až 44 bodů.

Nutnou podmínkou pro získání známky lepší než F je zisk alespoň 23 bodů ze zkouškové písemky. Při nesplnění této podmínky je výslednou známkou ze zkoušky F.

Při splnění všech požadavků se výsledná známka určuje podle tabulky

022=F (nedostatečně)
2326=E (dostatečně)
2730=D (uspokojivě)
3134=C (dobře)
3539=B (velmi dobře)
4044=A (výborně)

statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011