K101 K101 FSv ČVUT
k101

Matematika 2

Výuka v paralelce J/1-1

Matematika 2

Výuka v paralelce J/1-1

Vytisknout

Výuka v paralelce J/1 je organizována jinak než v ostatních paralelkách. Přednáška má rámcově stejný obsah, ale v některých směrech bude zaměřena teoretičtěji, v jiných, při použití jednoduchých rutin při výpočtu integrálů, bude studium více ponecháno na studentovi. Přednášejícím bude doc. RNDr. Ivana Pultarová, Ph.D., ivana.pultarova@cvut.cz.

Student může volit mezi dvěma modely výuky ve cvičení. Volbu provede zápisem do studijní skupiny. Pro model Professional bude vytvořen jeden zvláštní kroužek. Cvičícím v tomto kroužku bude RNDr. Ing. Jan Lamač, Ph.D., jan.lamac@cvut.cz.

  1. Model Basic - 3 testy v průběhu semestru, zkouška.
    Pokud se významná většina kroužku dohodne s vyučujícím o výuce na počítačích, je možné ji realizovat.
  2. Model Professional - 3 testy v průběhu semestru, semestrální práce.
    Výuka ve cvičení bude probíhat částečně v počítačové učebně, kde se student seznámí s používáním softwaru MATLAB.
    Semestrální práce bude spočívat v řešení mírně „složitějšího“ aplikačního problému, při kterém student částečně uplatní samostatné studium a použití softwaru. Zkouška se koná ústně formou diskuse nad připravenou semestrální prací. V případě velmi dobré práce bude doporučena její prezentace na Vyčichlově matematické soutěži.

Podmínky pro získání zápočtu jsou stejné jako na ostatních paralelkách oboru SI. Pokud si student zvolí model Professional, může kdykoliv v průběhu semestru přehodnotit svou volbu a absolvovat na konci semestru běžnou zkoušku dle pravidel na oboru SI. Je potřeba zdůraznit, že součástí práce na semestrální úloze může být několik až mnoho konzultací s vedoucím (autorem) úlohy, které mohou studentovi pomoci při řešení. Je ale nutné zvolit si téma práce včas, aby byl dostatek času na promýšlení řešení, na ev. realizaci numerických výpočtů a na sepsání řešení. V rámci výuky Professional bude pořádáno několik krátkých přednášek, ve kterých představí své práce studenti druhého ročníku (loňského MA2-Profess.), nebo krátce představí svou práci někteří odborníci Stavební fakulty.

V letním semestru akademického roku 2018/19 bude otevřena jedna skupina
„modelu Professional”.

Cvičení bude v pátek od 13:00 tři hodiny v učebně B-471

Označení těchto cvičení ve fakultním rozvrhu je 101MA02/EXP.

Studenti, kteří mají zájem o studium v „modelu Professional“, by se měli zapsat do příslušných cvičení v KOSu. Označení těchto cvičení v KOSu je 101MA02-EXP.


Máte dobré znalosti matematiky ze střední školy?
Baví vás řešit problémy a překonávat překážky?
Chcete se naučit z matematiky něco navíc, něco, co použijete v dalších předmětech?
Nebojíte se naučit něco sami?

Nebojte se něčeho nového, může to být zajímavější než průměrná výuka. A pokud třeba zjistíte, že to není to pravé, můžete se vrátit ke standardní formě.

Tento způsob výuky by neměl být doménou pouze matematiky. Projektová či problémová výuka se připravuje i ve fyzice a předmětech stavební mechaniky. Chceme, aby se ti, kdo se chtějí zajímat o teoretičtější partie, o složitější metody a složitější problémy, seznamovali se všemi teoretickými předměty. A tak, když se vám bude tento způsob výuky líbit, můžete si zapsat volitelný předmět v zimním nebo letním semestru

Počítačové modelování fyzikálních jevů v Matlabu

doc. Ing. Jiří Novák, Ph.D.

novakji@fsv.cvut.cz


Ve třetím semestru bude možné absolvovat podobným způsobem jako předmět Matematika 2 i předměty Matematika 3 a Pružnost a pevnost.

Matematika 3

Náplní předmětu budou funkce více proměnných, zvl. řešení extrémálních úloh. „Profesionálové“ se seznámí se základy vektorové analýzy a její symbolikou a v partii o vícenásobných, křivkových a plošných integrálech nakouknou do jednoduchých aplikací třeba z oblasti hydrauliky. Cvičení bude opět podporováno počítači a vhodným softwarem.


Pružnost a pevnost

prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc.

Milan.Jirasek@fsv.cvut.cz

Přednáška v diferencované paralelce bude využívat pokročilé matematické postupy, například teorii obyčejných diferenciálních rovnic při analýze ohýbaných a kroucených prutů, nebo teorii vlastních čísel ve stabilitních úlohách. Důraz bude kladen na dokonalé pochopení struktury základních rovnic mechaniky a názorného významu jednotlivých členů. Pro vybraný kruh (model Professional) bude ve cvičení omezeno rutinní procvičování běžných příkladů a naopak posílena role řízené diskuse, společného hledání odpovědi na obtížnější otázky, řešení záhad a paradoxů. Předpokládá se aktivní přístup studentů se zájmem o prohloubení látky, samostatné vypracování a obhajoba semestrální práce, s možností prezentace nejlepších prací na soutěži o cenu akademika Bažanta.


Zkuste si, že matematika, fyzika či pružnost může být nejen zajímavá, ale i zábavná.


statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011