K101 K101 FSv ČVUT
k101

Matematika 2

Požadavky ke zkoušce

Matematika 2

Požadavky ke zkoušce

Vytisknout

Požadavky ke zkouškovému termínu

Průběh zkoušek bude upřesněn podle hygienické situace a informace budou uvedeny zde.


60 úloh vhodných k přípravě na zkoušku z předmětu Matematika 2  PDF 


Zkoušková písemka bude sestavena z příkladů z těchto partií
(Požadované znalosti)

Integrální počet

 1. Primitivní funkce a neurčitý integrál. “Tabulkové” integrály.
 2. Metoda per partes. Substituce. První pravidlo o substituci.
 3. Integrování racionální funkce (s imaginárními kořeny jmenovatele násobnosti nejvýše jedna).
 4. Vybrané speciální substituce.
 5. Základní metody výpočtu určitého integrálu: Newtonův-Leibnizův vzorec, metoda per partes, substituce.
 6. Nevlastní integrál, jeho konvergence, divergence, výpočet.
 7. Obsah rovinného obrazce.
 8. Objem rotačního tělesa.
 9. Délka grafu funkce.
 10. Statické momenty a těžiště rovinného obrazce.

Funkce více proměnných

 1. Definiční obor. Pro funkci dvou proměnných vrstevnice a graf.
 2. Parciální derivace (i vyšších řádů).
 3. Derivace v orientovaném směru.
 4. Totální diferenciál a gradient.
 5. Derivace (parciální derivace) implicitně definované funkce.
 6. Rovnice tečny a normály rovinné křivky.
 7. Rovnice tečné roviny a normály (prostorové) plochy.
 8. Lokální extrémy.
 9. Lokální extrémy vzhledem k množině.
 10. Globální extrémy na množině.

Diferenciální rovnice

 1. Diferenciální rovnice se separovatelnými proměnnými (též Cauchyova úloha).
 2. Homogenní diferenciální rovnice prvního řádu (též Cauchyova úloha).
 3. Lineární diferenciální rovnice prvního řádu (též Cauchyova úloha).
 4. Exaktní diferenciální rovnice (též Cauchyova úloha).
statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011