K101 K101 FSv ČVUT
k101

Matematika 3

Hodnocení zkoušky

Matematika 3

Hodnocení zkoušky (známka z předmětu)

Vytisknout

Zkoušková písemka sestává ze dvou částí: matematické a statistické. Matematická část obsahuje čtyři příklady s celkovým počtem 35 bodů, statistická část obsahuje dva příklady s celkovým počtem 9 bodů.

Celkem je možné získat u zkoušky maximálně 44 bodů v součtu z obou zkouškových písemek.

Nutnou podmínkou pro získání známky lepší než F je zisk:

  1. alespoň 23 bodů ze zkouškové písemky,
    z toho pak
  2. alespoň 5 bodů z části Statistika zkouškové písemky.

Při nesplnění kterékoliv z těchto podmínek je výslednou známkou ze zkoušky F.

Při splnění všech požadavků se výsledná známka určuje podle tabulky

022=F (nedostatečně)
2326=E (dostatečně)
2730=D (uspokojivě)
3134=C (dobře)
3539=B (velmi dobře)
4044=A (výborně)

statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011