K101 K101 FSv ČVUT
k101

Matematika 3

Výuka v paralelce J2/1

Matematika 3

Výuka v paralelce I2/1 a J2/1

Vytisknout

Výuka v paralelce J2/1 je organizována jinak než v ostatních paralelkách. Harmonogram výuky se neliší od harmonogramu pro další dvě paralelky. Výuka se bude lišit tím, že se vybrané části předmětu budou přednášet více teoreticky a současně budou na přednášce počítány i některé obtížnější příklady, jejichž výpočet se u zkoušky již nepožaduje.

Student může volit mezi dvěma modely výuky ve cvičení. Volbu provede zápisem do studijní skupiny. Pro model Professional bude vytvořen jeden zvláštní kroužek.
Tento způsob výuky není doménou pouze matematiky. Uplatňuje se např. i v předmětech stavební mechaniky.

Pružnost a pevnost

Přednáška v diferencované paralelce bude využívat pokročilé matematické postupy, například teorii obyčejných diferenciálních rovnic při analýze ohýbaných a kroucených prutů, nebo teorii vlastních čísel ve stabilitních úlohách. Důraz bude kladen na dokonalé pochopení struktury základních rovnic mechaniky a názorného významu jednotlivých členů. Pro vybraný kruh (model Professional) bude ve cvičení omezeno rutinní procvičování běžných příkladů a naopak posílena role řízené diskuse, společného hledání odpovědi na obtížnější otázky, řešení záhad a paradoxů. Předpokládá se aktivní přístup studentů se zájmem o prohloubení látky, samostatné vypracování a obhajoba semestrální práce, s možností prezentace nejlepších prací na soutěži o cenu akademika Bažanta.


Doporučujeme i volitelný předmět

Počítačové modelování v Matlabu 1

stránky předmětu


Zkuste si, že matematika, fyzika či pružnost může být nejen zajímavá, ale i zábavná.


statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011