K101 K101 FSv ČVUT
k101

Matematika 3

Literatura

Matematika 3

Literatura

Vytisknout

Základní (Matematika)

 • Zindulka, O.: Matematika 3, Nakladatelství ČVUT, 2007
 • Zindulka, O.: Funkce více proměnných, katedra matematiky FSv ČVUT, 2004
 • Šibrava, Z.: Příklady k Matematice 3, katedra matematiky FSv ČVUT, 2004
  • Vícenásobné integrály  PDF 
  • Křivkové integrály  PDF 
  • Počáteční a okrajové úlohy  PDF 
 • Budinský, B., Charvát, J.: Matematika II. Skriptum ČVUT, Vydavatelství ČVUT, 2002
 • Bubeník, F.: Matematika 2, skriptum ČVUT, 2006 (část diferenciální rovnice druhého řádu)
 • Charvát, J., Hála, M., Kelar, V., Šibrava, Z.: Příklady k Matematice II, Vydavatelství ČVUT, 2002
 • Charvát, J., Kelar, V., Šibrava, Z.: Matematika 2: Sbírka příkladů, Nakladatelství ČVUT, 2006 (část diferenciální rovnice druhého řádu)
 • Rektorys, K.: Matematika 43: Obyčejné a parciální diferenciální rovnice s okrajovými podmínkami 2, Vydavatelství ČVUT, 2001

Základní (Statistika)

 • Jarušková, D.: Pravděpodobnost a matematická statistika, Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2011
 • Jarušková, D., Hála, M.: Pravděpodobnost a matematická statistika. Příklady, Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2011
 • Hála, M., Jarušková, D.: Pravděpodobnost a matematická statistika. Tabulky, Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2006

Rozšiřující (Matematika)

 • Bubeník, F., Pultar, M., Pultarová, I.: Matematické vzorce a metody, Praha, ČVUT, 2010
 • Rektorys, K.: Přehled užité matematiky, Praha, Prometheus, 2000
 • Zindulka, O.: Vektorová pole, ČVUT, Praha, 1999

Veškerá literatura je dostupná v Univerzitním knihkupectví odborné literaturyNárodní technické knihovně.

statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011